Bratislava

Námestie hraničiarov 35

Poprad

Dlhé hony 12

MDDr. Katarína Stolárová

smartdental

Zubná lekárka

Štúdium zubného lekárstva som úspešne ukončila na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne v roku 2019.

Už počas štúdia a tiež po ňom som získavala cenné skúsenosti na rôznych odborných školeniach a stážach u uznávaných českých a slovenských stomatológov.

Svoje odborné skúsenosti uplatňujem a naďalej rozvíjam hlavne v konzervačnej a protetickej stomatológii. Zubné lekárstvo vnímam ako fascinujúci lekársky odbor, ktorý si vyžaduje komplexný pohľad na danú problematiku a hľadanie individuálneho riešenia pre každého pacienta. Preto kladiem dôraz na individuálny a empatický prístup, vďaka ktorému sa u pacientov eliminuje strach z ošetrenia.

V Smart Dental Clinic ponúkame pacientom kvalitné ošetrenie s použitím najmodernejších technológií a som nesmierne rada, že môžem byť súčasťou tohto profesionálneho tímu.

U NÁS STRETNETE IBA PROFESIONÁLOV

VIDELI STE CELÚ NAŠU PONUKU?

Menu