Bratislava

Námestie hraničiarov 35

Poprad

Dlhé hony 12

MDDr. Martin Bais

smartdental

Zubný lekár

Štúdium zubného lekárstva som absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia som sa zúčastnil viacerých ambulantných stáží na Slovensku ale aj odborných stáží na univerzite v Grécku a Taliansku.

Svoje vedomosti som pravidelne prehlboval na slovenských a zahraničných kongresoch a workshopoch. Popri vzdelávaní som sa aktívne venoval organizácii študentských vzdelávacích a spoločenských akcií, okrem toho som sa pravidelne zúčastňoval osvetových školení pre širokú verejnosť.

V Smart Dental Clinic spájame ľudský prístup k pacientom s vysoko odborným ošetrením a najmodernejšími prístrojmi a materiálmi. Som rád, že môžem byť súčasťou tímu, ktorý prihliada na individualitu každého pacienta, a tým komplexne zabezpečuje nadštandardnú úroveň ošetrenia.

U NÁS STRETNETE IBA PROFESIONÁLOV

VIDELI STE CELÚ NAŠU PONUKU?

Menu