Bratislava

Námestie hraničiarov 35

Poprad

Dlhé hony 12

Mimoriadne hygienické opatrenia

Na zubnej klinike Smart Dental Clinic sa v tejto pre všetkých neľahkej situácii snažíme poskytnúť pacientom starostlivosť s najvyšším stupňom ochrany pred šírením ochorenia Covid – 19. Týka sa to priestorov a plôch na klinike, hygieny použitých nástrojov, prístrojov a materiálov a v neposlednom rade ochranných prostriedkov personálu poskytujúceho starostlivosť.

Priestory a plochy

Pravidelná dezinfekcia plôch, na ktorých minimalizujeme predmety, ktoré môžu byť potenciálnym rezervoárom infekcie je našou každodennou rutinou. Nezabúdame na dezinfekciu kľučiek, odvetrávanie čakárne s recepciou a priestorov ambulancií. Tieto priestory nám pomáhajú udržiavať v stave s minimom infekcie na plochách a vo vzduchu aj germicídne žiariče, ktoré sú používané niekoľkokrát denne.

Nástroje, prístroje, materiály

Naďalej u nás platia prísne hygienické pravidlá dezinfekcie a sterilizácie nástrojov používaných pri jednotlivých zákrokoch. Pauzy medzi jednotlivými ošetreniami zabezpečujú dostatok času na dezinfekciu plôch ambulancie, manuálne očistenie a následnú sterilizáciu nástrojov, dezinfekciu povrchu použitých prístrojov.

Ochranné prostriedky

Cieľom používania ochranných prostriedkov personálom je zamedzenie prenosu infekcie medzi jednotlivými pacientmi a samozrejme aj ochrana samotného personálu. Pracovný odev vrátane ochrannej čiapky je po každom pacientovi vymenený a následne vypraný, personál používa pri každom ošetrení jednorazové rukavice a ochranné masky, k dispozícii máme respirátory FFP 3, ochranné okuliare a štít. Nevyhnutnosťou je pravidelné umývanie rúk a dezinfekcia kože.
smartdental
Na zubnej klinike Smart Dental Clinic sa v tejto pre všetkých neľahkej situácii snažíme poskytnúť pacientom starostlivosť s najvyšším stupňom ochrany pred šírením ochorenia Covid – 19. Týka sa to priestorov a plôch na klinike, hygieny použitých nástrojov, prístrojov a materiálov a v neposlednom rade ochranných prostriedkov personálu poskytujúceho starostlivosť.

Priestory a plochy

Pravidelná dezinfekcia plôch, na ktorých minimalizujeme predmety, ktoré môžu byť potenciálnym rezervoárom infekcie je našou každodennou rutinou. Nezabúdame na dezinfekciu kľučiek, odvetrávanie čakárne s recepciou a priestorov ambulancií. Tieto priestory nám pomáhajú udržiavať v stave s minimom infekcie na plochách a vo vzduchu aj germicídne žiariče, ktoré sú používané niekoľkokrát denne.

Nástroje, prístroje, materiály

Naďalej u nás platia prísne hygienické pravidlá dezinfekcie a sterilizácie nástrojov používaných pri jednotlivých zákrokoch. Pauzy medzi jednotlivými ošetreniami zabezpečujú dostatok času na dezinfekciu plôch ambulancie, manuálne očistenie a následnú sterilizáciu nástrojov, dezinfekciu povrchu použitých prístrojov.

Ochranné prostriedky

Cieľom používania ochranných prostriedkov personálom je zamedzenie prenosu infekcie medzi jednotlivými pacientmi a samozrejme aj ochrana samotného personálu. Pracovný odev vrátane ochrannej čiapky je po každom pacientovi vymenený a následne vypraný, personál používa pri každom ošetrení jednorazové rukavice a ochranné masky, k dispozícii máme respirátory FFP 3, ochranné okuliare a štít. Nevyhnutnosťou je pravidelné umývanie rúk a dezinfekcia kože.

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NÁS!

Povedzte o tom vašim PRIATEĽOM!

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp

MÁTE OTÁZKY?

Povedzte o tom vašim PRIATEĽOM!

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
VIDELI STE CELÚ NAŠU PONUKU?

Menu