Bratislava

Námestie hraničiarov 35

Poprad

Dlhé hony 12

MDDr. Miroslav Pažur

smartdental

Zubný lekár

Štúdium Zubného lekárstva som absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas štúdia som sa aktívne venoval oblasti prevencie ústneho zdravia detí aj dospelých a organizoval množstvo osvetových akcií. Svoje vedomosti som si rozvíjal na mnohých kongresoch a školeniach na Slovensku a taktiež aj v Španielsku, Francúzsku či Holandsku. Absolvoval som klinickú stáž na Stomatologickej klinike Univerzity v Helsinkách.

Smart Dental Clinic mi dáva priestor spojiť precíznu a kvalitnú prácu s priateľským a ústretovým prostredím v príjemnom kolektíve. Mám možnosť pracovať s najmodernejším vybavením a aplikovať pri ošetrení pacientov inovatívne postupy nielen v oblasti konzervačnej, ale aj protetickej a chirurgickej stomatológie. Verím, že Vám môj prístup a výsledok mojej práce vyčarí dokonalý úsmev.

U NÁS STRETNETE IBA PROFESIONÁLOV

VIDELI STE CELÚ NAŠU PONUKU?

Menu