Bratislava

Námestie hraničiarov 35

Poprad

Dlhé hony 12

Cenník Poprad

AKCIA: Vstupné vyšetrenie a registrácia zadarmo

Zahŕňa podrobnú diagnostiku chrupu a navrhnutie liečebného a finančného plánu. V niektorých prípadoch je pre podrobnú diagnostiku nutné zhotoviť RTG snímky. Akcia sa nevzťahuje na snímky.

RTG snímky (záhryzové, detailné, OPG snímka)
od 12 – 28 €
CT snímka
od 65 – 95 €

AKCIA: Zubné implantáty konzultácia zadarmo

Sú v súčasnosti najodporúčanejšou formou náhrady chýbajúceho zuba či skupiny zubov. Ide o skrutky vložené do kosti v mieste chýbajúceho zuba po detailnej diagnostickej fáze (zhotovenie CT snímky) v lokálnej anestéze. V prípade, že parametre kosti nie sú pre zavedenie implantátu vyhovujúce, vykonáva sa augmentácia kosti (doplnenie umelej kosti). Následne sú po fáze vhojenia na základe odtlačkov na implantáty zhotovené zubné korunky alebo zubné mostíky.

Implantát – NeoBiotech
550 €
Implantát – Straumann SLA
750 €
Implantát – Straumann SLactive
850 €
Implantát – Straumann BLX
950 €
Vhojovací valček
60 €
Výmena vhojovacieho valčeka
35 €

Biele výplne (fotokompozity)

Zahŕňa ošetrenie zubného kazu alebo výmenu poškodenej zubnej výplne novou, bielou fotokompozitnou výplňou. Cena sa odvíja od rozsahu a umiestnenia defektu (rozhodujúci je počet postihnutých plôšok, nutnosť izolácie zuba elastickou blanou a použitia dentálneho mikroskopu). Každý zákrok zahŕňa znecitlivenie ošetrovanej oblasti lokálnym anestetikom.

1 – plôšková výplň
od 75 – 85 €
2 – plôšková výplň
od 95 – 105 €
3 – plôšková výplň
od 100 – 110 €
Rekonštrukcia zuba
od 105 – 115 €
Krčková výplň
od 30 – 40 €
Lokálna anestézia
od 14 – 18 €
Zvodová anestézia
od 18 – 25 €
Izolácia elastickou blanou (kofferdam)
od 15 €
Použitie mikroskopu
20 €

Koreňové kanáliky (endodoncia/reendodoncia)

Zahŕňa ošetrenie koreňových kanálikov. Cena sa odvíja od počtu ošetrovaných koreňových kanálikov. Každý zákrok v sebe zahŕňa prvotné znecitlivenie ošetrovanej oblasti, izoláciu pracovného poľa elastickou blanou a použitie dentálneho mikroskopu pre detailné ošetrenie všetkých kanálikov.

1 – kanálikový zub
od 170 – 198 €
2 – kanálikový zub
od 210 – 228 €
3 – kanálikový zub
od 270 – 298 €
4 – kanálikový zub
od 290 – 310 €
Lokálna anestézia
od 14 – 18 €
Zvodová anestézia
od 18 – 25 €
Izolácia elastickou blanou (kofferdam)
od 15 €
Použitie mikroskopu
30 €
RTG snímky (záhryzové, detailné, OPG snímka)
od 12 – 28 €
CT snímka
od 65 – 95 €
Dostavba zuba pred endodontickým vyšetrením
70 €

Extrakcie - vytiahnutie zuba

Znamená vytiahnutie zuba, zo zubného lôžka v prípade, že už nie je možná jeho záchrana.

Extrakcia dočasného (mliečneho) zuba
50 €
Extrakcia jednokoreňového zuba
85 €
Extrakcia viackoreňového zuba
95 €
Extrakcia s nutnosťou separácie koreňov
115 €
Komplikovaná extrakcia
130 €
Chirurgická extrakcia hornej osmičky
150 €
Chirurgická extrakcia dolnej osmičky
180 €

Celková anestézia

Prvá hodina
320 €
Každá ďalšia hodina
280 €

Iné chirurgické zákroky

Resekcia koreňového hrotu
180 €
Extirpácia cysty
110 €
Extirpácia mukokély
110 €
Histologické vyšetrenie
60 €

Zubné korunky a zubné mostíky

Zahŕňa estetické a mechanicky odolné náhrady poškodeného zuba alebo chýbajúceho zuba, či skupiny zubov korunkami alebo mostíkmi. V prípade potreby sú zuby ošetrované dočasnými korunkami do obdobia vyhotovenia koruniek definitívnych.
Cementovanie – zirkónová korunka
15 €
Cementovanie – emax korunka
30 €
3D vizualizácia (do 6 zubov)
250 €
3D vizualizácia (do 10 zubov)
300 €
Kovokeramická korunka (1 člen)
380 €
Celokeramická korunka – zirkónová/emax – anatomická
380 €
Celokeramická korunka – zirkónová/emax – individuálne vrstvená
480 €
Celokeramická korunka – premium
550 €
Provizórna korunka – frézovaná
60 €
Provizórna korunka – razidlová
35 €
Celokeramická fazeta – emax
550 €

Protézy

Vyberateľná náhrada zubov v prípade bezzubých alebo čiastočne ozubených čeľustí.

Totálna protéza horná/dolná
950 €
Čiastočne snímateľná protéza horná/dolná
1300 €

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena je nevyhnutnou súčasťou kvalitného ošetrenia akéhokoľvek problému v ústnej dutine. V priebehu 45 – 60 minútového ošetrenia Vám je okrem odstránenia povlakov a zubného kameňa ultrazvukom, ručnými nástrojmi a pieskovaním poskytnutá aj komplexná inštruktáž k domácej hygiene.

Dentálna hygiena s pieskovaním a inštruktáž
85 €
Dentálna hygiena s pieskovaním a inštruktáž – opakovane
75 €
Pieskovanie zubov (airflow)
55 €
Kyretáž jednej čeľuste
80 €
Detská dentálna hygiena (30 min.)
50 €
Inštruktáž
35 €

Bielenie zubov

Dokonalý estetický efekt liečby či vybielenie Vašich zdravých zubov o niekoľko odtieňov je možné pomocou domáceho bielenia, ktorého súčasťou sú dlahy zhotovené na základe odtlačku, bieliace gély a detailná inštruktáž o používaní.

Domáce bielenie: Opalescence
250 €
Kombinované bielenie: Pure Whitening
380 €

Klinika Bratislava

Nám. hraničiarov 35

Klinika Poprad

Hviezdoslavova 63
VIDELI STE CELÚ NAŠU PONUKU?

Menu