Bratislava

Námestie hraničiarov 35

Poprad

Dlhé hony 12

Cenník Bratislava

AKCIA: Vstupné vyšetrenie a registrácia zadarmo

Zahŕňa podrobnú diagnostiku chrupu a navrhnutie liečebného a finančného plánu. V niektorých prípadoch je pre podrobnú diagnostiku nutné zhotoviť RTG snímky. Akcia sa nevzťahuje na snímky.

 • RTG snímky (záhryzové, detailné, OPG snímka) od 10 – 24 €
 • CT snímka od 25 – 100 €

AKCIA: Zubné implantáty konzultácia zadarmo

Sú v súčasnosti najodporúčanejšou formou náhrady chýbajúceho zuba či skupiny zubov. Ide o skrutky vložené do kosti v mieste chýbajúceho zuba po detailnej diagnostickej fáze (zhotovenie CT snímky) v lokálnej anestéze. V prípade, že parametre kosti nie sú pre zavedenie implantátu vyhovujúce, vykonáva sa augmentácia kosti (doplnenie umelej kosti). Následne sú po fáze vhojenia na základe odtlačkov na implantáty zhotovené zubné korunky alebo zubné mostíky.

 • Implantát – NeoBiotech520 €
 • Implantát Straumann SLA 720 €
 • Implantát Straumann SLactive 820 €

Biele výplne (fotokompozity)

Zahŕňa ošetrenie zubného kazu alebo výmenu poškodenej zubnej výplne novou, bielou fotokompozitnou výplňou. Cena sa odvíja od rozsahu a umiestnenia defektu (rozhodujúci je počet postihnutých plôšok, nutnosť izolácie zuba elastickou blanou a použitia dentálneho mikroskopu). Každý zákrok zahŕňa znecitlivenie ošetrovanej oblasti lokálnym anestetikom.

 • 1 – plôšková výplň od 50 – 70 €
 • 2 – plôšková výplň od 60 – 80 €
 • 3 – plôšková výplň od 70 – 90 €
 • rekonštrukcia zuba od 80 – 100 €
 • kŕčková výplň od 30 – 40 €
 • lokálna anestézia od 10 – 15 €
 • zvodová anastézia od 15 – 20 €
 • izolácia elastickou blanou (kofferdam) od 10 – 15 €
 • použitie mikroskopu 20 €

Koreňové kanáliky (endodoncia/reendodoncia)

Zahŕňa ošetrenie koreňových kanálikov. Cena sa odvíja od počtu ošetrovaných koreňových kanálikov. Každý zákrok v sebe zahŕňa prvotné znecitlivenie ošetrovanej oblasti, izoláciu pracovného poľa elastickou blanou a použitie dentálneho mikroskopu pre detailné ošetrenie všetkých kanálikov.

 • 1 – kanálikový zub od 140 – 160 €
 • 2 – kanálikový zub od 170 – 190 €
 • 3 – kanálikový zub od 220 – 240 €
 • 4 – kanálikový zub od 240 – 260 €
 • lokálna anestézia od 10 – 15 €
 • zvodová anestézia od 15 – 20 €
 • izolácia elastickou blanou od 10 – 15 €
 • použitie mikroskopu 20 €
 • RTG snímky (záhryzové, detailné, OPG snímka) od 12 – 25 €
 • CT snímka od 25 – 100 €
 • dostavba zuba pred endodontickým ošetrením 50 €

Extrakcie - vytiahnutie zuba

Znamená vytiahnutie zuba, zo zubného lôžka v prípade, že už nie je možná jeho záchrana.

 • extrakcia dočasného (mliečneho) zuba 30 €
 • extrakcia jednokoreňového zuba 60 €
 • extrakcia viackoreňového zuba 80 €
 • extrakcia s nutnosťou separácie koreňov 100 €
 • komplikovaná extrakcia 120 €
 • chirurgická extrakcia hornej osmičky 130 €
 • chirurgická extrakcia dolnej osmičky 150 €

Celková anestézia

 • prvá hodina320 €
 • každá ďalšia hodina 280 €

Iné chirurgické zákroky

 • resekcia koreňového hrotu 120 €
 • extirpácia cysty 110 €
 • extirpácia mukokély 90 €
 • histologické vyšetrenie 60 €

Zubné korunky a zubné mostíky

Zahŕňa estetické a mechanicky odolné náhrady poškodeného zuba alebo chýbajúceho zuba, či skupiny zubov korunkami alebo mostíkmi. V prípade potreby sú zuby ošetrované dočasnými korunkami do obdobia vyhotovenia koruniek definitívnych.

 • kovokeramická korunka (1 člen) 380 €
 • celokeramická korunka – zirkónová 380 €
 • celokeramická korunka – emax 380 €
 • provizórna korunka – frézovaná60 €
 • provizórna korunka – razidlová25 €
 • zubná fazeta450 €
 • kovokeramická korunka na implantáte (vrátane nadstavby) 580 €
 • celokeramická korunka na implantáte (vrátane nadstavby) 580 €
 • branemarkov mostík3500 €

Protézy fixované na mini-implantátoch

Sú klasické vyberateľné protézy, ktoré držia v ústach pomocou minimplantátov zavedených do kosti.

 • minimplantáty horná čeľusť 2000 €
 • minimplatáty dolná čeľusť 1500 €
 • protéza na miniimplantáty horná/dolná 400 €
 • CT jedna čeľusť 50 €

Protézy

Vyberateľná náhrada zubov v prípade bezzubých alebo čiastočne ozubených čeľustí.

 • totálna protéza horná/dolná 650 €
 • čiastočná snímateľná protéza horná/dolná 650 €

Dentálna hygiena

je nevyhnutnou súčasťou kvalitného ošetrenia akéhokoľvek problému v ústnej dutine. V priebehu 45 – 60 minútového ošetrenia Vám je okrem odstránenia povlakov a zubného kameňa ultrazvukom, ručnými nástrojmi a pieskovaním poskytnutá aj komplexná inštruktáž k domácej hygiene.

 • dentálna hygiena s pieskovaním a inštruktáž 75 €
 • pieskovanie zubov (airflow) 35 €
 • kyretáž jednej čeľuste80 €
 • detská dentálna hygiena (30 min.)40 €
 • inštruktáž (30 min.)35 €

Bielenie zubov

Dokonalý estetický efekt liečby či vybielenie Vašich zdravých zubov o niekoľko odtieňov je možné pomocou domáceho bielenia, ktorého súčasťou sú dlahy zhotovené na základe odtlačku, bieliace gély a detailná inštruktáž o používaní.

 • domáce bielenie: Opalescence250 €
 • kombinované bielenie: Pure Whitening380 €

NOVINKA: Estetické korekcie (iba Bratislava)

Odstránenie vrások botulotoxínom

 • 1 oblasť (oblasť = glabela / čelo / očné okolie)100 €
 • 2 oblasti (oblasť = glabela / čelo / očné okolie)160 €
 • 3 oblasti (oblasť = glabela / čelo / očné okolie)240 €
 • Axilyod 350 €
 • Dlaneod 350 €
 • Gummy smile40 €
 • Žuvací svalod 60 €
 • Okolie úst60 €
 • Brada240 €

Výplne kyselinou hyalurónovou

 • Restylane Kysse270 €
 • Juvederm ultra smile 0,55ml300 €
 • Juvederm Volux 1ml300 €
 • Juvederm Voluma 1ml300 €
 • Juvederm Volift 1ml300 €
 • Juvederm Volite 1ml230 €
 • Teosyal RHA 2 1ml250 €
 • Teosyal RH3 1ml260 €
 • Teosyal RHA 4 1ml270 €
 • Teosyal puresense redensity 1ml260 €
 • Teosyal ultra deep 1,2 ml300 €
 • Použitie kanyly10 €

Klinika Bratislava

Nám. hraničiarov 35

Klinika Poprad

Hviezdoslavova 63

AKCIA: Vstupné vyšetrenie a registrácia zadarmo

Zahŕňa podrobnú diagnostiku chrupu a navrhnutie liečebného a finančného plánu. V niektorých prípadoch je pre podrobnú diagnostiku nutné zhotoviť RTG snímky. Akcia sa nevzťahuje na snímky.

 • RTG snímky (záhryzové, detailné, OPG snímka) od 10 – 24 €
 • CT snímka od 25 – 100 €

AKCIA: Zubné implantáty konzultácia zadarmo

Sú v súčasnosti najodporúčanejšou formou náhrady chýbajúceho zuba či skupiny zubov. Ide o skrutky vložené do kosti v mieste chýbajúceho zuba po detailnej diagnostickej fáze (zhotovenie CT snímky) v lokálnej anestéze. V prípade, že parametre kosti nie sú pre zavedenie implantátu vyhovujúce, vykonáva sa augmentácia kosti (doplnenie umelej kosti). Následne sú po fáze vhojenia na základe odtlačkov na implantáty zhotovené zubné korunky alebo zubné mostíky.

 • Implantát – NeoBiotech 520 €
 • Implantát Straumann SLA 720 €
 • Implantát Straumann SLactive 820 €

Biele výplne (fotokompozity)

Zahŕňa ošetrenie zubného kazu alebo výmenu poškodenej zubnej výplne novou, bielou fotokompozitnou výplňou. Cena sa odvíja od rozsahu a umiestnenia defektu (rozhodujúci je počet postihnutých plôšok, nutnosť izolácie zuba elastickou blanou a použitia dentálneho mikroskopu). Každý zákrok zahŕňa znecitlivenie ošetrovanej oblasti lokálnym anestetikom.

 • 1 – plôšková výplň od 50 – 70 €
 • 2 – plôšková výplň od 60 – 80 €
 • 3 – plôšková výplň od 70 – 90 €
 • rekonštrukcia zuba od 80 – 100 €
 • kŕčková výplň od 30 – 40 €
 • lokálna anestézia od 10 – 15 €
 • zvodová anastézia od 15 – 20 €
 • izolácia elastickou blanou (kofferdam)
 • použitie mikroskopu 20 €

Koreňové kanáliky (endodoncia/reendodoncia)

Zahŕňa ošetrenie koreňových kanálikov. Cena sa odvíja od počtu ošetrovaných koreňových kanálikov. Každý zákrok v sebe zahŕňa prvotné znecitlivenie ošetrovanej oblasti, izoláciu pracovného poľa elastickou blanou a použitie dentálneho mikroskopu pre detailné ošetrenie všetkých kanálikov.

 • 1 – kanálikový zub od 140 – 160 €
 • 2 – kanálikový zub od 170 – 190 €
 • 3 – kanálikový zub od 220 – 240 €
 • 4 – kanálikový zub od 240 – 260 €
 • lokálna anestézia od 10 – 15 €
 • zvodová anestézia od 15 – 20 €
 • izolácia elastickou blanou od 10 – 15 €
 • použitie mikroskopu 20 €
 • RTG snímky (záhryzové, detailné, OPG snímka) od 12 – 25 €
 • CT snímka od 25 – 100 €
 • dostavba zuba pred endodontickým ošetrením 50 €

Extrakcie - vytiahnutie zuba

Znamená vytiahnutie zuba, zo zubného lôžka v prípade, že už nie je možná jeho záchrana.

 • extrakcia dočasného (mliečneho) zuba 30 €
 • extrakcia jednokoreňového zuba 60 €
 • extrakcia viackoreňového zuba 80 €
 • extrakcia s nutnosťou separácie koreňov 100 €
 • komplikovaná extrakcia 120 €
 • chirurgická extrakcia hornej osmičky 130 €
 • chirurgická extrakcia dolnej osmičky 150 €

Celková anestézia

 • prvá hodina 320 €
 • každá ďalšia hodina 280 €

Iné chirurgické zákroky

 • resekcia koreňového hrotu 120 €
 • extirpácia cysty 110 €
 • extirpácia mukokély 90 €
 • histologické vyšetrenie 60 €

Zubné korunky a zubné mostíky

Zahŕňa estetické a mechanicky odolné náhrady poškodeného zuba alebo chýbajúceho zuba, či skupiny zubov korunkami alebo mostíkmi. V prípade potreby sú zuby ošetrované dočasnými korunkami do obdobia vyhotovenia koruniek definitívnych.

 • kovokeramická korunka (1 člen) 380 €
 • celokeramická korunka – zirkónová 380 €
 • celokeramická korunka – emax 380 €
 • provizórna korunka – frézovaná 60 €
 • provizórna korunka – razidlová 25 €
 • zubná fazeta 450 €
 • kovokeramická korunka na implantáte (vrátane nadstavby) 580 €
 • celokeramická korunka na implantáte (vrátane nadstavby) 580 €
 • branemarkov mostík 3500 €

Protézy fixované na mini-implantátoch

Sú klasické vyberateľné protézy, ktoré držia v ústach pomocou minimplantátov zavedených do kosti.

 • minimplantáty horná čeľusť 2000 €
 • minimplatáty dolná čeľusť 1500 €
 • protéza na miniimplantáty horná/dolná 400 €
 • CT jedna čeľusť 50 €

Protézy

Vyberateľná náhrada zubov v prípade bezzubých alebo čiastočne ozubených čeľustí.

 • totálna protéza horná/dolná 650 €
 • čiastočná snímateľná protéza horná/dolná 650 €

Dentálna hygiena

je nevyhnutnou súčasťou kvalitného ošetrenia akéhokoľvek problému v ústnej dutine. V priebehu 45 – 60 minútového ošetrenia Vám je okrem odstránenia povlakov a zubného kameňa ultrazvukom, ručnými nástrojmi a pieskovaním poskytnutá aj komplexná inštruktáž k domácej hygiene.

 • dentálna hygiena s pieskovaním a inštruktáž 75 €
 • pieskovanie zubov (airflow) 35 €
 • kyretáž jednej čeľuste 80 €
 • detská dentálna hygiena (30 min.) 40 €
 • inštruktáž (30 min.) 35 €

Bielenie zubov

Dokonalý estetický efekt liečby či vybielenie Vašich zdravých zubov o niekoľko odtieňov je možné pomocou domáceho bielenia, ktorého súčasťou sú dlahy zhotovené na základe odtlačku, bieliace gély a detailná inštruktáž o používaní.

 • domáce bielenie: Opalescence 250 €
 • kombinované bielenie: Pure Whitening 380 €

NOVINKA: Estetické korekcie

Odstránenie vrások botulotoxínom

 • 1 oblasť (oblasť = glabela / čelo / očné okolie) 100 €
 • 2 oblasti (oblasť = glabela / čelo / očné okolie) 160 €
 • 3 oblasti (oblasť = glabela / čelo / očné okolie) 240 €
 • Axily od 350 €
 • Dlane od 350 €
 • Gummy smile 40 €
 • Žuvací sval od 60 €
 • Okolie úst 60 €
 • Brada 240 €

Výplne kyselinou hyalurónovou

 • Restylane Kysse 270 €
 • Juvederm ultra smile 0,55ml 300 €
 • Juvederm Volux 1ml 300 €
 • Juvederm Voluma 1ml 300 €
 • Juvederm Volift 1ml 300 €
 • Juvederm Volite 1ml 230 €
 • Teosyal RHA 2 1ml 250 €
 • Teosyal RH3 1ml 260 €
 • Teosyal RHA 4 1ml 270 €
 • Teosyal puresense redensity 1ml 260 €
 • Teosyal ultra deep 1,2 ml 300 €
 • Použitie kanyly 10 €
VIDELI STE CELÚ NAŠU PONUKU?

Menu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čítať viac.