Bratislava

Námestie hraničiarov 35

Poprad

Dlhé hony 12

Zubné implantáty

ZUBNÉ IMPLANTÁTY, NA ČO SLÚŽIA?

Rokmi overený spôsob náhrady zuba.

Skrutka s vonkajším a vnútorným závitom zhotovená z čistého titánu so špeciálnou povrchovou úpravou.

Výhodou implantátu je možnosť zhotovenia pevných zubných náhrad bez nutnosti brúsenia a umŕtvovania vlastných zubov a tiež v prípadoch, kedy nie je kvôli výraznej strate chrupu možné zhotoviť klasicky mostík.

Čo je zubný implantát?

Lekár na základe 3D vyšetrenia oblasti v mieste chýbajúceho zuba zhodnotí parametre kosti (hrúbka a výška kosti).

Ak kosť spĺňa nevyhnutné kritériá, je pacient oboznámený s presným postupom a cenovým návrhom.

V súčasnosti je možné implantovať vo väčšine prípadov, a to aj pri cukrovke či zvýšenom krvnom tlaku, no u pacientov, ktorí majú dlhodobo zníženú imunitu a u tých, ktorí sa liečia na osteoporózu, danú terapiu neodporúčame.

smartdental

Aké implantáty používame?

Implantát: Straumann

Tento švajčiarsky implantát má špičkový povrch s vysokým hojivým potenciálom s vylepšenou regeneráciou kosti i u rizikových pacientov.

Miera prežitia implantátu pri okamžitom zaťažení po 10 rokoch : 98.2 %.

Je svetovým leadrom v implantológii so 40 ročnými klinickými výskumami a skúsenosťami.

smartdental

Implantát: Neo Biotech

Vyznačuje sa priaznivou cenou pri zachovaní kvalitnej úrovne.

Využíva v klinickej praxi overený implantologický koncept slávnejšej značky Straumann a spája jednoduchosť a všestrannosť.

neo biotech
smartdental
smartdental

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Implantácia sa vykonáva pri lokálnom znecitlivení, v kresle stomatológa pri zachovaní hygienických – operačných štandardov.

Samotný zásah do kosti je menší ako rana po extrakcii zuba.

Po vytiahnutí zuba nastáva hojenie a tvorba novej kosti.

V prípade, že je kosť bez zuba dlhšie (3 a viac mesiacov), kosť má tendenciu k zúženiu a k zníženiu.

Je vhodné nečakať, navštíviť nás čo najskôr a riešiť daný stav.

Závisí to od typu implantátu a od náročnosti výkonu.

V prípade implantátov značky Straumann vieme odovzdať korunku už do 6tich týždňov od implantácie.

Priemerne odovzdávame korunky a mostíky na implantátoch od 2 do 3 mesiacov.

Dôležité je zhodnotenie faktorov, ktoré mohli spôsobiť nevhojenie implantátu.

Často je možné takýto implantát ľahko vybrať a vložiť na jeho miesto nový s vysokým percentom úspešného vhojenia.

V ideálnom prípade (dostatok kosti, nefajčiar, bez akéhokoľvek celkového ochorenia) je pravdepodobnosť nevhojenia implantátu maximálne 2-4 % (klinické štúdie).

K najčastejším príčinám nevhojenia implantátu patria: vzniknutá lokálna porucha prekrvenia kosti, nadmerný tlak implantátu na kosť, postupné infikovanie implantátu.

Alergia alebo iná neznášanlivosť na titán v  súčasnosti nebola zaznamenaná.

smartdental
smartdental

AKO TO PREBIEHA? KOĽKO NÁVŠTEV MUSÍM ABSOLVOVAŤ?

Postup zhotovenia korunky nesenej implantátom/mi rozdeľujeme na 3 fázy:

1. FÁZA: Hygienická

Nevyhnutnou súčasťou samotného liečebného postupu, ale neskôr aj pravidelných kontrol je absolvovanie dentálnej hygieny.

Pred chirurgickým zákrokom (ideálne 1 až 2 týždne) je potrebné absolvovať túto fázu pre zlepšenie podmienok pre prevedenie samotného chirurgického zákroku (extrakcia, implantácia), ale aj pre zlepšenie podmienok hojenia extrakčnej rany, či vhojovania implantátu.

2. FÁZA: Chirurgická

Zavedenie implantátu

Pred samotným zákrokom sa robí hodnotenie kosti, do ktorej sa implantát zavádza.

V prípade výrazného nedostatku kosti je nutné kosť doplniť (augmentácia náhradným kostným materiálom), a to buď v predstihu aj niekoľko mesiacov, no mnohokrát sa dopĺňa v priebehu samotného zavádzania implantátu.

Samotný výkon sa vykonáva v lokálnej anestézii bez nepríjemných pocitov a niekedy je potrebné po zákroku užívať antibiotiká a lieky obmedzujúce pooperačný opuch.

HOJENIE 2-6 mesiacov (v závislosti od typu implantátu)

V období hojenia dochádza k tzv. oseointegrácii, kedy povrch implantátu osídlia vlastné kostné bunky a implantát sa tak doslova zrastie s kosťou.

Ide o dobu zhruba 3- 6 mesiacov (ak sa kosť doplňuje môže sa táto doba predĺžiť), po ktorej je možné na implantát nasadiť protetickú nadstavbu s korunkou, prípadne mostíkom.

Implantát sa zakrýva vhojovacím valčekom (prechádza ďasnom a tvaruje ho) alebo provizórnou korunkou.

3. FÁZA: Protetická

Po úspešnej oseointegrácii sa zhotovuje odtlačok pozície implantátu.

V priebehu 10 dní je zhotovená korunka, resp. mostík na implantátoch.

Korunka na implantát sa skladá z nadstavby na implantát a samotnej korunky.

Korunka, resp. mostík sa naskrutkuje priamo na implantát a v prípade potreby je možné protetickú prácu kedykoľvek sňať dole a prípadne upraviť.

Po úspešnom odovzdaní protetickej náhrady je potrebné dodržiavať dobrú ústnu hygienu a chodiť na pravidelné kontroly.

Pri zanedbanej hygiene je vyššie riziko neprihojenia implantátu prípadne jeho odhojenie aj napriek prvotnému dobrému vhojeniu.

PREČÍTAJTE SI KOMPLEXNÝ ČLÁNOK O ZUBNÝCH IMPLANTÁTOCH

VYUŽITE KONZULTÁCIU SO ŠPECIALISTOM ZADARMO
VIDELI STE CELÚ NAŠU PONUKU?

Menu