Bratislava

Námestie hraničiarov 35

Poprad

Dlhé hony 12

MDDr. Ing. Ján Tulenko

smartdental

Dentoalveolárny chirurg-implantológ

V roku 2012 som promoval na Ekonomickej fakulte TUKE v Košiciach a od roku 2010 som súčasne začal štúdium aj na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v odbore zubné lekárstvo, ktoré som ukončil v roku 2016. Hneď, ako bolo po ukončení štúdia možné, som sa rozhodol špecializovaťv odbore dentoalveolárna chirurgia a implantológia a práve tento smer je hlavnou náplňou mojej každodennej praxe.

Pravidelne absolvujem množstvo odborných školení, seminárov a kongresov, kde svoje vedomosti a liečebné postupy inovujem a následne aplikujem do každodennej praxe. Cieľom založenia novej kliniky v Bratislave je vytvorenie miesta, kde sa stretává tím odborníkov s obrovskou chuťou do práce, ktorá sa spája s najnovšími postupmi a technológiami. A tak sa na mnohokrát neriešiteľné zdravotné problémy dokážu nájsť riešenia a postupy, ktoré sú aj pre nás výzvou.

U NÁS STRETNETE IBA PROFESIONÁLOV

VIDELI STE CELÚ NAŠU PONUKU?

Menu