Bratislava

Námestie hraničiarov 35

Poprad

Dlhé hony 12

MDDr. Mária Dziaková

smartdental

Zubná lekárka

Štúdium zubného lekárstva som absolvovala na lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach.

Okrem samotného štúdia som absolvovala množstvo školení, kurzov a kongresov, ktoré ma obohatili nie len o množstvo teoretických poznatkov, no najmä o praktické zručnosti.

Bola som školiteľkou preventívnych programov DentalAlarm/Brusher, skrze ktorých sme sa snažili zlepšiť stav ústneho zdravia detí a mladých dospelých na Slovensku.

Zubné lekárstvo ako odbor neustále napreduje a preto je nevyhnutné aby napredovali aj samotní lekári. Sústavným vzdelávaním a dostupnosťou moderných materiálov a technológií tejto kliniky môžem tento pokrok preniesť do praxe a vyčariť tak krásny, no najmä zdravý úsmev.

U NÁS STRETNETE IBA PROFESIONÁLOV

VIDELI STE CELÚ NAŠU PONUKU?

Menu