Bratislava

Námestie hraničiarov 35

Poprad

Dlhé hony 12

MDDr. Dana Václaviková

smartdental

Zubná lekárka

V odbore zubné lekárstvo som promovala na Univerzite P.J.Šafárika v Košiciach v roku 2016. Už počas štúdia a aj po jeho ukončení sa aktívne zúčastňujem rôznych odborných seminárov, školení a workshopov, ktoré ma po odbornej stránke významne posúvajú. Získaný prehľad o súčasných možnostiach modernej stomatológie a ich priamej aplikácii do praxe, tak môžem rozvíjať na každodennej báze.

Zameriavam sa predovšetkým na mikroskopickú stomatológiu a protetiku a som nesmierne rada, že budem môcť tieto zručnosti ďalej rozvíjať za použitia najnovších technológií, v tíme špičkových odborníkov a v príjemnom prostredí našej novej kliniky.

U NÁS STRETNETE IBA PROFESIONÁLOV

VIDELI STE CELÚ NAŠU PONUKU?

Menu