Bratislava

Námestie hraničiarov 35

Poprad

Dlhé hony 12

smartdental

Straumann® BLX: pevné zuby na 4 implantátoch do 48 hodín po implantácii

Straumann® BLX poskytuje nový pohľad na bezprostredné riešenia prinášajúce okamžité výsledky.

Do 48 hodín po implantácii Vám odovzdáme provizorný (živicový) mostík, ktorý o 3 mesiace vymeníme za celokeramický mostík upevnený na 4 implantátoch v rozsahu 10 až 12 zubov.

smartdental

Vhodné pre:

  • Bezzubých pacientov – pacienti bez zubov, ktorí netolerujú snímaciu náhradu
  • Zvyškový chrup – pacienti s mnohopočetnou stratou zubov, ktorí majú problémy s prežúvaním potravy
smartdental
smartdental
smartdental
Cena: 12 000 €

Objednajte sa na bezplatnú konzultáciu

Vyberte si z našich kliník.

Podmienky: podrobné implantologické vyšetrenie s RTG dokumentáciou; dostatočný objem kosti (objem kosti sa zhodnotí na základe vyšetrenia pomocou 3D RTG); pacient sa nelieči na žiadne ochorenie kosti (osteoporóza) a neužíval ani neužíva žiadne lieky zo skupiny bisfosfonátov; v prípade pacientov so zvyškovým chrupom je povinná dentálna hygiena na našej klinike pred implantáciou.

smartdental
Bratia Ján a Marián Tulenkovci
špecialisti na zubné implantáty
smartdental

Straumann® BLX: pevné zuby na 4 implantátoch do 48 hodín po implantácii

smartdental

Straumann® BLX poskytuje nový pohľad na bezprostredné riešenia prinášajúce okamžité výsledky.

Do 48 hodín po implantácii Vám odovzdáme provizorný (živicový) mostík, ktorý o 3 mesiace vymeníme za celokeramický mostík upevnený na 4 implantátoch v rozsahu 10 až 12 zubov.

smartdental

Vhodné pre:

  • Bezzubých pacientov – pacienti bez zubov, ktorí netolerujú snímaciu náhradu
  • Zvyškový chrup – pacienti s mnohopočetnou stratou zubov, ktorí majú problémy s prežúvaním potravy
Cena: 12000 €

Objednajte sa na bezplatnú konzultáciu

Vyberte si z našich kliník.

Podmienky: podrobné implantologické vyšetrenie s RTG dokumentáciou; dostatočný objem kosti (objem kosti sa zhodnotí na základe vyšetrenia pomocou 3D RTG); pacient sa nelieči na žiadne ochorenie kosti (osteoporóza) a neužíval ani neužíva žiadne lieky zo skupiny bisfosfonátov; v prípade pacientov so zvyškovým chrupom je povinná dentálna hygiena na našej klinike pred implantáciou.

smartdental
Bratia Ján a Marián Tulenkovci
špecialisti na zubné implantáty

Menu