Bratislava

Námestie hraničiarov 35

Poprad

Dlhé hony 12

Miniimplantáty

Prečo miniimplantáty?

V prípade problémov s nedržiacou zubnou náhradou (protézou) je riešením zavedenie miniimplantátov do kosti a pripevnenie protézy na princípe “cvakajúcich gombíkov“.

Protéza je naďalej vyberateľná, ale má v ústach oveľa vyššiu stabilitu a vy sa nemusíte obávať, že Vám pri rozprávaní vypadne.

Miniimplantát (predstavuje “umelý koreň“) má tvar skrutky ukončenej guličkou.

Zavádza sa do kosti, pričom gulička vytŕča z ďasna.

Sú vhodné aj pre mňa?

Sú vhodné pre pacientov, ktorí už prišli o všetky zuby.

Pred samotným zákrokom je potrebné zhotoviť zubné RTG vyšetrenie, tzn. implantlóg zhodnotí množstvo a kvalitu kosti a následne Vám vysvetlí daný zákrok a nastaví liečebný plán.

V súčasnosti je možné vo väčšine prípadov implantovať, a to aj pri cukrovke či zvýšenom krvnom tlaku.

U pacientov, ktorí majú dlhodobo zníženú imunitu a u pacientov, ktori sa liečia na osteoporózu, danú terapiu neodporúčame.

AKÉ MINIIMPLANÁTY POUŽÍVAME?

Používame miniimplantáty značky Neo Biotech.

Prečo miniimplantáty?

Vloženie miniimplantátu do kosti je jednoduchšie ako trhanie zuba.

Väčšina implantácií sa vykonáva pri lokálnom znecitlivení, v kresle stomatológa, pri zachovaní hygienických – operačných štandardov.

Bolesti sa nemusíte obávať, keďže samotný zásah do kosti je menši ako rana po extrakcii.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Po vytiahnutí zuba nastáva hojenie a tvorba novej kosti.

Ak daná oblasť zostáva bez zuba dlhší čas (3 a viac mesiacov), má kosť tendeciu k zúženiu a k zníženiu, preto je vhodné nečakať, navštiviť nás a riešiť daný stav.

Vtedy je nevyhnutné opätovne zhodnotiť danú situáciu a faktory, ktoré mohli spôsobiť nevhojenie miniimplantátu.

V mnohých prípadoch je možné takýto miniimplantát ľahko vybrať a vložiť na jeho miesto nový s vysokým percentom úspešného vhojenia.

V ideálnom prípade (dostatok kosti, nefajčiar a bez akéhokoľvek celkového ochorenia) je pravdepodobnosť neprihojenia implantátu maximálne 2-4 % (klinické štúdie).

K najčastejším príčinám nevhojenia miniimplantátu patrí vzniknutá lokálna porucha prekrvenia kosti, nadmerný tlak miniimplantátu na kosť, postupné infikovanie miniimplantátu.

Alergia alebo iná neznášanlivosť na titán v súčasnosti nebola zaznamenaná.

Aký je postup zhotovenia protézy nesenej minimplantátmi?

Postup rozdeľujeme na 3 fázy:

1. FÁZA

V prvej fáze terapie sa zhotovuje klasická celková vyberateľná zubná náhrada (horná alebo dolná), ktorú pacient nosí 1 až 2 týždne.

2. FÁZA

Následne sa v  druhej fáze pristupuje k samotnej implantácii, kedy sa v lokálnej anestéze zavádza v oblasti čeľuste 6 a v oblasti sánky 4 minimplantáty.

V tejto fáze sa tiež upravuje protéza vytvorením otvorov pre guličky minimplantátov, pričom sú tieto otvory vystlané silikónom.

3. FÁZA

K tretej fáze sa pristupuje po 3 mesiacoch, po tom, čo sa vhoja miniimplantáty.

Do otvorov v protéze sú vložené patenty, ktoré budú pridržiavať protézu na svojom mieste.

VIDELI STE CELÚ NAŠU PONUKU?

Menu