Bratislava

Námestie hraničiarov 35

Poprad

Dlhé hony 12

CBCT – 3D presná diagnostika v stomatológii

cbct

Obsah článku:

Ako funguje CT (počítačová tomografia)?

V klasickej (nemocničnej) forme je CT relatívne rozmerný prístroj. Tento postupne sníma vyšetrovanú oblasť pomocou  série plochých rezov, ktoré sú následne zložené pomocou počítača do výsledného obrazu. Táto technológia so sebou prináša relatívne vysokú radiačnú záťaž. Moderné CBCT vyšetrenie predstavuje záťaž porovnateľnú s klasickým OPG (panoramatickou snímkou) a poskytuje omnoho viac informácií.

3d rtg
CT vyšetrenie

Čo znamená CBCT?

Podstatné zníženie radiačnej záťaže pri CBCT vyšetrení zabezpečuje princíp kužeľovito vysielaných RTG lúčov (CB = cone beam, čiže kužeľ). Toto vyšetrenie umožňuje získať trojrozmerné zábery (modely) čeľusti, sánky, či malých cielených oblastí a poskytuje viac informácií, čo so sebou prináša menšiu invazívnosť pri ošetrení.

cbct
Ukážka záberov z CT

Aké výhody nám v stomatológii trojrozmerné vyšetrenie prináša?

Implantológia

Pre správny výber a zavedenie vhodného implantátu je potrebná presná informácia o množstve a kvalite kosti, o polohe dna čeľustnej dutiny či priebehu dôležitých nervov. Vďaka tomu môže implantológ zvoliť ideálnu veľkosť dentálneho implantátu a smer jeho zavedenia tak, aby sa všetkým týmto štruktúram bezpečne vyhol. Ak má lekár viac informácií, samotný výkon je rýchlejší, jednoduchší a bezpečnejší.

zubné rtg
CT implantátu po zavedení

Odber noviniek a akcií

Odoslaním súhlasíte so spracúvaním e-mailovej adresy na účel zasielania komerčných a nekomerčných správ.

Extrakcia zubov múdrosti resp. neprerezaných zubov

CT vyšetrenie prináša neoceniteľné množstvo informácii o uložení zubov múdrosti voči dôležitým štruktúram (čeľustná dutina či kanál, v ktorom sa nachádza nerv inervujúci dolnú peru). Tak sa aj mnohokrát rutinný zákrok stáva bezpečnejším a minimalizujú sa komplikácie.

zubné rtg
RTG / CT zubu múdrosti (osmičky)

Endodoncia

CT zobrazenie umožňuje detailné zhodnotenie kvality koreňovej výplne, prítomnosti a rozsahu potenciálnych zápalových zmien, prítomnosti perforácie, anatomických odchýlok v tvare koreňa a koreňových kanálikov a ďalšie veľmi cenné informácie o koreňovom systéme. Tým je možné objektívne zvýšiť úspešnosť tohto ošetrenia.

zubné rtg
CT koreňovej výplne zuba

Parodontológia

CT poskytuje cenné informácie o rozsahu poškodenia kosti v okolí zubov, vrátane presnej lokalizácie postihnutia, vďaka čomu je možné liečbu priamo cieliť do postihnutej oblasti.

CBCT priamo v Smart Dental Clinic!

K absolútnej špičke medzi CT prístrojmi patrí náš prístroj Planmeca. Je mimoriadne rýchly, presný a vďaka zníženému zaťaženiu žiarením je tiež veľmi bezpečný.

planmeca

Zaujal vás článok? Zdieľajte ho so svojim okolím!

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email
Už žiadne ďalšie články

Menu